Monday, March 13, 2023

Talk With Slides - Buông Xả, Con Đường của Tình Thương. Response.

 Buông xả là con đường của tình thương, là kết quả của tuệ giác, một cái nhìn trong sáng. Con đường này không đưa ta đến một nơi chốn đặc biệt nào đó, mà chỉ là buông xả và bao dung trong mỗi giây phút có mặt. Con đường của tình thương là một con đường của hạnh phúc.

Slides


Bài Nói Chuyện - Phần I


Bài Nói Chuyện - Phần IINo comments: