Sunday, December 25, 2022

Bài học về tiếp nhận

 Bài học về tiếp nhận


Ông David Steindl-Rast là một tu sĩ Công Giáo thuộc Dòng Benedictine. Ông là một học giả lớn, và thường tham gia vào những đối thoại kết nối tôn giáo, cũng như sự tương tác giữa tôn giáo và khoa học.

Wednesday, December 21, 2022

Để cho tự nhiên chuyển hóa cái tự nhiên

 để cho tự nhiên chuyển hóa cái tự nhiên


Khi tìm hiểu một vấn đề khó khăn, một phiền não nào đó, các nhà phân tâm học thường có khuynh hướng đi tìm một lý do trong quá khứ, xem tại sao bây giờ người ấy lại có những cảm xúc như vậy. Nhưng trong đạo Phật thì quá khứ đã qua rồi, chỉ có những gì đang có mặt trong giây phút hiện tại này mới quan trọng.

    Ta đang cảm thấy như thế nào, trong thân tâm của mình, trong giờ phút này? Đó đang là những gì? Hãy cảm nhận trọn vẹn mà không cần phân tách hay phê phán gì hết. Chúng là những biểu hiện, những phản ứng của ta với một sự sống đang thực sự có mặt. Hãy để cho tất cả được soi chiếu dưới ánh sáng của chánh niệm và tỉnh giác.

Wednesday, December 14, 2022

chúng đã nở hoa

 chúng đã nở hoaTrên con đường tu học ngày nay, tôi thấy chúng ta nghĩ rằng mình cần phải nỗ lực thật nhiều. Chúng ta bận rộn tập luyện, đi tìm những phương cách mới, học hỏi, thu thập thêm những sự chứng đắc, những điều mới lạ.

Wednesday, December 7, 2022

Chúng ta là những chiếc thuyền không

 chúng ta là những chiếc thuyền không


Trang Tử có nói về một chiếc thuyền không. Một buổi sáng sương mù, có một người ngồi chèo thuyền trên sông, và có một chiếc thuyền khác không biết từ đâu trôi đến và đụng vào mạn thuyền của ông. Cho dù ông có là người nóng tính đến đâu, ông cũng sẽ không giận. Nhưng nếu ông thấy bên kia thuyền có người, ông sẽ hét lên, bảo người kia bẻ lái. Nếu không nghe, ông lại tiếp tục la hét, chưởi mắng, nóng giận. Tất cả chỉ khác nhau ở chỗ thuyền bên kia có người. Nếu như chiếc thuyền là một chiếc thuyền không, thì chắc chắn sẽ không có sự nóng giận, la mắng làm gì.