Thursday, October 25, 2012

o thu về lối nhỏ

thu về lối nhỏ 

photo by DNhien
Vào tháng này nơi vùng tôi ở, bạn khó có thể nào đi bộ trên đường mà không phải dừng lại.  Sáng nay ở cạnh sở làm, con đường nhỏ mỗi ngày tôi vẫn thường đi, phủ đầy ngập lá vàng.  Những ngày mưa vừa qua làm những chiếc lá rơi rụng xuống nên một tấm thảm sắc màu phủ kín con đường nhỏ, khuất lấp lối đi.