Monday, February 20, 2023

Làm sao có được tâm từ?

 Làm sao có được tâm từ?


Hỏi:  Tôi thực tập theo con đường của Phật cũng được mười lăm năm. Mỗi ngày tôi vẫn đều đọc sách Phật, ngồi thiền và tụng kinh. Nhưng sao tôi vẫn không cảm thấy mình có được tâm từ như lời Phật dạy. Tôi cảm thấy như là mình tu tập chỉ để giải thoát cho chính mình thôi. Tôi đã rất cố gắng để thay đổi, nhưng tôi không biết làm thế nào. Tôi cảm thấy mình không chân thật và có mặc cảm tội lỗi. Bà có lời khuyên gì không?

Narayan Helen Liebenson: Tôi nghĩ có lẽ bạn không nhận thấy rằng tâm từ ấy đã được biểu hiện trong câu hỏi chân thành và trung thực của bạn. Khi bạn quan tâm và đặt ra câu hỏi ấy là thật ra bạn đang có tâm từ với tất cả rồi. Nếu không thì nó chẳng là vấn đề đối với bạn. Bạn sẽ vẫn vui vẻ tiếp tục đi theo con đường của mình, và hài lòng với sự thực tập của mình.

    Bạn hãy ghi nhận lại những giây phút mình tử tế với người khác trong cuộc sống hằng ngày. Có bao giờ bạn dửng dưng với khổ đau của người chung quanh không, xem hạnh phúc của mình trong những giây phút đó là quan trọng hơn tất cả? Tôi nghi ngờ điều đó!