Tuesday, December 17, 2019

Tu tập là ngay ở nơi đó

Tu tập là ngay ở nơi đó

Trong giây phút này, mỗi kinh nghiệm của chúng ta đều có hai phương diện. Thứ nhất là nội dung của kinh nghiệm ấy, điều mà ta nhận biết và ý thức được; và thứ hai là tác ý (intention) của mình, cái phản ứng cảm xúc của ta đối với nó. Với cái nhìn của thiền quán thì cái thứ nhất hoàn toàn không đáng kể, trong khi điều thứ hai lại quan trọng vô cùng.

Sunday, December 1, 2019

Hạnh Phúc ở nơi mình đang ngồi

Hạnh Phúc ở nơi mình đang ngồi
Tôi đến mua một ly cà phê nóng và đi xuống dãy kệ sách về tâm lý học, self-help, và tôn giáo trong tiệm sách. Bạn có biết những quyển sách bán chạy ngày nay có tựa liên quan đến đề tài nào nhiều nhất không? Hạnh phúc! Tôi thấy có rất nhiều quyển sách trên kệ với tựa đề về "happiness"! Chúng ta đang sống giữa một xã hội có đầy đủ nhu cầu vật chất, nhưng người ta vẫn cảm thấy trống vắng, thiếu thốn và đi tìm kiếm hạnh phúc. Tôi thấy những quyển sách viết về hạnh phúc thường nhắc đến việc sống trong giây phút hiện tại. Điều này có thể khiến ta nghĩ rằng khi có mặt trong hiện tại thì ta sẽ có hạnh phúc.