Thursday, January 28, 2021

Không dừng lại và cũng không vội vã

Không dừng lại và cũng không vội vã


Thường thì những gì hay đẹp chúng ta lại muốn được gìn giữ mãi. Tôi nghĩ đến những bức tranh của các danh họa trong các viện bảo tàng, những tác phẩm nghệ thuật, người ta tìm mọi cách để giữ cho nó được tồn tại mãi như lúc ban đầu, không bị biến đổi theo thời gian.
    Mây vẫn bay, dòng sông im trôi, núi chuyển di, bốn mùa bình thản tiếp theo nhau… có một hiện tượng nào trong cuộc sống này có thể dừng lại được chăng bạn hả? Thật ra thì áng mây kia, dòng sông kia, bình minh, hoàng hôn… chúng không dừng lại, và cũng không thể đến đi chậm hơn, hoặc trôi qua nhanh hơn là chúng đang hiện hữu.

Monday, January 25, 2021

Đừng quan tâm về một cái tôi

Đừng quan tâm về một cái tôi

Trên con đường tu học, giáo lý về vô ngã, no-self, thường gây ra nhiều thắc mắc và khó khăn cho người học Phật. Đôi khi, vì muốn tìm hiểu về vô ngã mà chúng ta lại bị vướng mắc vào những phân tách và suy luận, và chúng dễ đưa ta đến những sự tìm kiếm xa xôi. 

Thursday, January 21, 2021

Phải Quấy

 Phải QuấyGiả sử tôi với anh tranh biện. Anh thắng tôi, tôi không thắng anh. Quả anh phải chăng, tôi quấy chăng? Nếu tôi thắng anh thì là tôi phải chăng, anh quấy chăng? Trong chúng ta có một người phải, một người quấy chăng? Hay cả hai chúng ta đều phải cả, hoặc đều quấy cả?

    Anh và tôi cùng không hiểu biết được nhau, thì người ngoại cuộc phải chịu tối tăm rồi. Ta mượn ai mà chánh việc này?
    Mượn người đồng với anh! Đã đồng với anh thì làm sao mà chánh được việc này? Mượn một người đồng với tôi! Đã đồng với tôi thì làm sao có thể chánh được? Mượn một người khác cả tôi lẫn anh chăng! Đã khác với tôi và với anh thì làm sao mà chánh được việc này? 

   Vậy thì tôi với anh, và người ngoại cuộc, đều không hiểu biết được nhau, thì còn tranh biện nữa làm chi?
Trang Tử

free hit counter

Monday, January 18, 2021

đi đâu loanh quanh

đi đâu loanh quanh

Mấy ngày nay trời có tuyết. Trời đẹp nhất là khi tuyết mới bắt đầu rơi, những bông tuyết bay trắng xóa không gian, phủ lên vạn vật một màu trắng tinh. Những bông tuyết bay rất nhẹ, chúng rơi xuống chạm mặt đất không một tiếng động. Tuyết bay đầy lấp kín không gian, âm thanh không có nơi đứng, phải nhường chỗ cho im lặng. 

Thursday, January 14, 2021

Tỉnh Lặng Suy Tư với David Steindl-RastTỉnh Lặng Suy Tư với David Steindl-Rast

David Steindl-Rast là một tu sĩ  Công Giáo theo truyền thống Benedict.

Ông là bạn thân của Thomas Merton, và cũng đã từng theo học thiền với các thiền sư Hakuun Yasutani Roshi, Soen Nakagawa Roshi, Shunryu Suzuki Roshi, và Eido Shimano Roshi.
Monday, January 11, 2021

Làm sao có được tâm từ?

 Làm sao có được tâm từ?


Hỏi:  Tôi thực tập theo con đường của Phật cũng được mười lăm năm. Mỗi ngày tôi vẫn đều đọc sách Phật, ngồi thiền và tụng kinh. Nhưng sao tôi vẫn không cảm thấy mình có được tâm từ như lời Phật dạy. Tôi cảm thấy như là mình tu tập chỉ để giải thoát cho chính mình thôi. Tôi đã rất cố gắng để thay đổi, nhưng tôi không biết làm thế nào. Tôi cảm thấy mình không chân thật và có mặc cảm tội lỗi. Bà có lời khuyên gì không?

Thursday, January 7, 2021

tin vào sự có mặt trong sáng

tin vào sự trong sáng có mặt

Chúng ta thường nghĩ rằng, khi mình ý thức được những gì đang xảy ra, là ta đang trở về với bây giờ và ở đây.  Nhưng thật ra, nếu như ta tiếp xúc với thực tại qua một sự so sánh nào đó, muốn sự việc được khác hơn như nó đang là, thì đó không thể là một sự trở về trọn vẹn.
    Chúng ta thường tiếp xúc với những gì đang có mặt qua ký ức và những kinh nghiệm sẵn có của mình, do tập quán và thói quen. Nhưng muốn có được một sự tỉnh giác, thấy rõ được thực tại như nó đang là, ta không nên để những kinh nghiệm trong quá khứ làm lu mờ đi những gì đang có mặt.