Monday, January 6, 2020

Đức Phật đã dạy những gì?

Đức Phật đã dạy những gì?

Ngày nay, một câu hỏi thường được những người mới bước vào con đường học Phật nêu lên là “Đức Phật đã dạy những gì?” Đối với tôi thì một câu trả lời ngắn gọn có thể là “Ai biết được?”
Từ cái nhìn của ta
Tôi nghĩ cũng giống như khi ta hỏi “Cây là gì?”, hay những thắc mắc tương tự. Tôi nghĩ rất khó mà có thể hoàn toàn hiểu được sự thật của một việc nào đó. Chúng ta chỉ có thể nói rằng theo quan điểm, hoặc nhìn từ góc cạnh này, thì tôi thấy nó là như vậy. Và bạn thấy không, thật ra thì câu trả lời ấy diễn tả về chính mình nhiều hơn là về cái cây, hay là về những gì đức Phật đã thật sự dạy.