Monday, March 1, 2021

Thực tập không phải là diễn tập

 Thực tập không phải là diễn tập


Ở đây chúng ta thường dùng chữ thực tập (practice) để diễn tả một nỗ lực rèn luyện, phát triển chánh niệm. Nhưng ta không nên hiểu theo nghĩa thông thường như đó là một sự diễn tập (rehearsal), được lặp đi lặp lại nhiều lần, để nó được thuần thục hơn, tốt hơn, hoặc có nhiều thành quả hơn.

Chánh niệm có nghĩa là ta thực sự sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại. Ở đây không có một sự thể hiện hay biểu diễn nào hết. Chỉ có chính giây phút này mà thôi. Chúng ta cũng không hề cố gắng cải thiện tình trạng, hoặc để đi về đâu cả. 

    Ta không cần chạy theo một tuệ giác hoặc một cảnh giới đặc biệt nào khác. Ta cũng không ép buộc mình phải trở nên vô tư, tĩnh lặng hoặc là được thanh thản. Và chắc chắn chúng ta cũng không hề đề cao một thái độ vị kỹ, hoặc chỉ biết lo nghĩ về mình.

    Thật ra ta chỉ đơn giản mở ra để tiếp xúc với hiện tại cho thật trọn vẹn, để có thể là một biểu hiện tự nhiên của sự tĩnh lặng, chánh niệm và an tĩnh, trong bây giờ và ở đây.

    Lẽ dĩ nhiên, khi ta biết thực tập, với một sự tinh cần vừa đủ và đúng mức, thì sự tĩnh lặng, chánh niệm và an tĩnh sẽ tự nhiên được phát triển và tự nó trở nên thâm sâu hơn. Nhất là khi ta biết an trú trong sự tĩnh lặng và quan sát, nhưng không phê bình hoặc phản ứng.

    Sự hiểu biết và tuệ giác, an lạc và hạnh phúc, rồi sẽ có mặt. Nhưng không phải là ta thực tập với mục đích để đạt những kinh nghiệm này, hoặc để có được thêm nhiều hơn.

    Tinh thần của chánh niệm là thực tập vì thực tập. Chúng ta phải biết tiếp nhận mỗi giây phút như nó đang là - dễ chịu hay khó chịu, tốt hay xấu - và có mặt trọn vẹn với tất cả. Vì chúng là những gì đang thật sự có mặt trong lúc này.

    Có được thái độ này thì cuộc sống tự nó sẽ trở thành một sự thực tập. Và khi ấy, thay vì ta là người thực hành chánh niệm, chánh niệm sẽ trở lại "thực hành" ở nơi ta. Hay nói một cách khác, sự sống tự nó sẽ trở thành một vị thiền sư, một vị thầy hướng dẫn ta trên con đường tu tập.

—Jon Kabat-Zinn.

Duy Nhiên dịch


free hit counter

No comments: