Monday, March 8, 2021

Những vòng xoáy

 Những vòng xoáy


Chúng ta cũng giống như những vòng xoáy trong dòng sông cuộc đời. Khi dòng sông hoặc suối, chảy trôi về phía trước, nó có thể va vào các tảng đá, cành cây hoặc những vật bên dưới, làm phát sinh lên các xoáy nước.

    Nước chảy vào các vòng xoáy ấy, rồi nhanh chóng thoát ra, và trở về hoà nhập lại vào với dòng sông. Và trên hành trình ấy, dòng nước lại xoay vào một vòng xoáy khác, và rồi lại tiếp tục đi tiếp.

    Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn trong vòng xoáy ấy, nó dường như được xem như đó là một sự kiện riêng biệt. Nhưng thật ra, nước trong các vòng xoáy vẫn cũng là chỉ là bản thân nước của một dòng sông.

Những vòng nước xoáy tạm thời.

Sự có mặt của một xoáy nước chỉ là tạm thời. Năng lượng của dòng sông là sự sống — con người, con mèo hoặc con chó, cây cối và thực vật — khi năng lượng ấy thay đổi, thì những gì tạo nên xoáy nước cũng sẽ bị thay đổi. Xoáy nước sẽ bị cuốn trôi đi, và hoà nhập lại với một dòng chảy rộng lớn hơn. Năng lượng của xoáy nước ấy tan biến, nước lại chảy trôi, nhưng rồi có lẽ lại bị chặn lại, và biến thành một xoáy nước khác.

    Nhưng chúng ta không nên nhìn cuộc sống của mình theo lối này. Chúng ta đừng xem mình chỉ đơn giản là một sự hình thành tạm thời, một vòng xoáy trong dòng sông cuộc đời. Sự thật là, chúng ta hình thành trong một thời gian, sau đó khi điều kiện thích hợp, chúng ta phai dần đi. Không có gì sai trật khi ta phai mờ dần, đó cũng là một phần tự nhiên của quá trình thôi.

    Tuy nhiên, ta lại chấp rằng vòng xoáy nhỏ này không phải là một phần của dòng nước trôi chảy. Ta muốn xem mình là một cái gì thường hằng và cố định. Rồi ta bỏ hết năng lượng vào việc cố gắng bảo vệ sự riêng rẽ ấy, mà ta chấp vào đó và cho là mình.

    Để bảo vệ sự riêng rẻ, tách biệt ấy, ta thiết lập nên các ranh giới nhân tạo và cố định. Và rồi ta tích lũy, giữ lại những thứ dư thừa, nặng nề, không cần thiết. Chúng là những thứ lỉnh kỉnh, bị kẹt trong vòng xoáy nước và không thể thoát ra ngoài được nữa. Và rồi, vòng xoáy của ta bị tắc nghẽn, quá trình trôi chảy trở nên phức tạp. Một dòng nước cần phải được trôi chảy tự nhiên và tự do...

Chỉ có đến và đi.

Một cách tốt nhất mà ta có thể giúp cho các xoáy nước khác, là hãy để nước trong những vòng xoáy của mình được tự do chảy qua và di chuyển dễ dàng, nhanh chóng đến bất kỳ nơi nào khác cần được khuấy động. Năng lượng của cuộc sống bao giờ cũng tìm kiếm một sự chuyển hoá và biến đổi nhanh chóng.

    Nếu chúng ta có thể nhìn cuộc sống theo lối này, và không bám víu vào đâu, cuộc sống chỉ đơn giản là những sự đến và đi.

—Charlotte Joko Beck.

Duy Nhiên


free hit counter

No comments: