Monday, March 15, 2021

Chỉ là buông xả

 Chỉ là buông xả.


Phương pháp thực hành “buông xả” rất hiệu quả đối với những ai tâm trí hay suy nghĩ nhiều quá. Bạn chỉ cần đơn giản hoá cách thực hành thiền của mình thành hai từ thôi, đó là “buông xả”!

Thay vì cố gắng phát triển phương cách này, và nỗ lực rèn luyện phương pháp kia, rồi đạt được cái này, đi vào cảnh giới kia, hiểu được điều này, và học kinh, rồi học Vi Diệu Pháp, rồi tiếng Pali, tiếng Phạn, và tiếp theo đó là Trung Quán, qua đến Bát Nhã, rồi xuất gia theo Tiểu thừa, Đại thừa, Kim Cang thừa, rồi viết sách, trở thành một nhà học giả lỗi lạc trong Phật giáo trên thế giới.

    Thay vì là trở thành một chuyên gia về Phật giáo, và được mời tham dự các hội nghị lớn Phật giáo quốc tế, bạn chỉ cần “buông xả, buông xả, buông xả” thôi.

    Tôi đã không làm điều gì khác ngoài “buông xả” trong khoảng hai năm. Mỗi khi tôi cố gắng muốn tìm hiểu hay khám phá điều gì, tôi tự bảo mình “buông xả, buông xả” cho đến khi sự mong muốn ấy tự nó tan mờ đi.

    Vì vậy, tôi muốn đơn giản hoá sự tu tập dùm cho bạn, giúp bạn khỏi bị vướng mắc vào những khổ đau lớn lao, không cần thiết. Không có gì khổ hơn là phải đi tham dự các hội nghị Phật giáo! Và có một số các bạn có lẽ mong muốn được trở thành một vị Phật của thời đại, Phật Di Lặc, lan toả tình thương khắp muôn nơi trong cuộc đời.

    Nhưng bạn hãy làm một con giun đất, và buông bỏ sự mong cầu toả chiếu tình thương ra khắp thế giới. Hãy làm một con giun đất chỉ biết có hai từ — buông xả, buông xả, buông xả.

    Bạn biết không, con đường của chúng tôi là Cỗ Xe Nhỏ, Hinayana, cho nên chúng tôi chỉ có cách thực hành đơn giản và nghèo nàn này thôi, chỉ là buông xả.

—Ajahn Sumedho

Duy Nhiên dịch


free hit counter

No comments: