Wednesday, March 21, 2018

Biết hiểu nhau hơn

Biết hiểu nhau hơn

Ngày nay chúng ta không cần phải lo sợ rằng trái đất này sẽ bị hủy diệt vì sự va chạm của những thiên thạch (asteroid) ngoài không gian, hay do những bệnh dịch toàn cầu, hoặc là vì thiên tai núi lửa, sóng thần, hay động đất…
    Nhà vật lý và vũ trụ học người Anh Stephen Hawking nói rằng, thế giới chúng ta ngày nay đang đối diện với một mối đe dọa trực tiếp và kề cận với mình hơn, đó là hành động và thái độ của chính con người đối với nhau.
    Ông Hawking nói, “Sự phá sản của con người mà tôi muốn nói là cái thái độ gây hấn, dành lấn (aggression) của chúng ta. Có thể trong thời con người còn sống trong hang động, thái độ ấy giúp chúng ta tìm thức ăn, có thêm đất đai, và duy trì sự sinh tồn. Nhưng ngày nay thì chính thái độ ấy đang đe dọa tiêu diệt tất cả loài người.”
    “Chúng ta cần phải biết thay thế thái độ bạo động, dành lấn của mình bằng sự cảm thông và biết hiểu nhau hơn (empathy)” Ông Hawkin chia sẻ, “Được như vậy con người sẽ gần lại với nhau hơn, trong một thế giới an bình và thương yêu.”
Nguyễn Duy Nhiên

free hit counter

No comments: