Thursday, August 9, 2012

o Bài nói chuyện

Những bài nói chuyện của Nguyễn Duy NhiênBài Nói Chuyện - Ngồi Yên Để Thấy
MT_NgoiYenDeThay_01.mp3
MT_NgoiYenDeThay_02.mp3
MT_NgoiYenDeThay_03.mp3

Bài Nói Chuyện - Bốn Yếu Tố của Tình Thương
4YeuToThuongYeu-01.mp3
4YeuToThuongYeu-02.mp3
4YeuToThuongYeu-03.mp3
4YeuToThuongYeu-04.mp3
4YeuToThuongYeu-05.mp3


Bài Nói Chuyện - Chấp Nhận
Chap Nhan 01
Chap Nhan 02
Chap Nhan 03
free hit counter

No comments: