Monday, August 27, 2012

o Nguyễn Duy Nhiên mp3
Bài đọc - Mắt ngắm trăng được nghỉ
Người đọc - Trang Nhà Liên Phật Hội

Mắt ngắm trăng được nghỉ

Bài đọc - Tôi không tìm an lạc nữa
Người đọc - Tác giả

Tôi không tìm an lạc nữa

Bài đọc - Mắt mở vẫn say nồng
Người đọc - Tác giả

Mắt mở vẫn say nồng

Bài đọc - Ấm một bình minh
Người đọc - Tác giả
Ấm một bình minh

Bài đọc - Nuôi dưỡng một bình yên
Người đọc - Tác giả
Nuôi dưỡng một bình yên

Bài đọc Hoa Thơm Rụng Ngát Vườn
Người đọc - Tác giả
Hoa thơm rụng ngát vườn

o

Bài đọc - Không dừng lại và cũng không vội vã.  
Người đọc - Diệu Hòa

Bài đọc -
Ngã giữa ngàn hoa thu
Người đọc - Diệu Hòa
Nga giua nganhoa thu - Dieu Hoa doc.mp3


Bài đọc -
Một Hạnh Phúc Không Đổi thay
Người đọc - Vũ Đàm


01 Một hạnh phúc không đổi thay 

02 Một hạnh phúc không đổi thay
03 Một hạnh phúc không đổi thay

Bài đọc
Đừng nên Giữ lại
Người đọc - Trọng Nghĩa, Mộng Lan
Đừng nên giữ lại

Bài đọc
Sống Thật Với Mình
Người đọc - Vũ Đàm
Bài đọc - Sống thật với mình

Bài đọc
Buông Bỏ, Như Cánh Chim Trong Gió Lớn
Người đọc - Trọng Nghĩa, Mộng Lan
Bài đọc - Như cánh chim trong cơn gió lớn

Bài Đọc
Chiếc Bình Bát Của Ta
Người đọc - Vũ Đàm
Bài đọc -Chiếc Bình Bát Của Ta

Bài Hát
Ngưng Lặng Soi Lại Mình
Ngung Lang Soi Lai Minh.mp3
Trình bày - Quế Hương
Bài hát "Ngưng Lặng Soi Lại Mình" của Quế Hương, cảm hứng từ bài viết đừng lỗi hẹn với thực tại


free hit counter

No comments: