Wednesday, August 15, 2012

o Happiness

Chúc các anh chị một ngày an vui.   Hạnh phúc, nhưng không cần phải có "Tôi" và cũng không cần luôn cả "Muốn" No comments: