Monday, November 4, 2019

Giới thiệu sách “Đừng lỗi hẹn với thực tại”

Giới thiệu sách “Đừng lỗi hẹn với thực tại”
Tác Gi: Nguyn Duy Nhiên
S trang: 184
Phát Hành: Nhà Sách Phương Nam

Trong quyển “Đừng lỗi hẹn với thực tại” tác giả chia sẻ, “Chúng ta trở về với hiện tại không phải để đi tìm hạnh phúc, mà là để tiếp xúc lại với những gì đang có mặt. Vì hễ ta còn tìm kiếm và mong cầu thì ta sẽ không bao giờ gặp. Chúng ta lỡ hẹn với giây phút hiện tại này không phải vì mình chần chờ, do dự, mà phần lớn cũng tại vì ta cố gắng và mong cầu quá đi thôi.”
Đừng Lỗi Hẹn Với Thực Tại là một tuyển tập những mẫu chuyện, cảm nghĩ, chia sẻ… liên quan đến thiền tập, giúp cho ta nhìn nhận cuộc sống sâu sắc hơn, thấy rõ được chính mình và biết cách tiếp xúc, trở về với thực tại.
"Sự có mặt của ta không phải để giúp làm thay đổi một điều gì. Nhưng ta có thể giúp nhau cảm thấy an ổn hơn để trở về có mặt với thực tại, bằng sự có mặt không phê phán của mình, sự cảm thông của ta có thể tạo được một không gian an toàn và tin cậy, giúp nhau buông bỏ khổ đau bằng một thái độ chấp nhận những gì đang xảy ra, mà không sợ hãi."
Tập sách nhỏ này được chia ra làm ba phần,
I.         Mà quên sương tuyết.
Những chia sẻ, cảm nhận về một cái thấy trong sáng là nền tảng cho mọi việc làm.
Một cái thấy sáng tỏ là điều kiện đầu tiên cho hành động và việc làm có hạnh phúc. Vấn đề không phải là ta nên giải quyết những khó khăn như thế nào, mà là ta có thấy rõ được chính mình trong thực tại này không. Chúng ta bao giờ cũng muốn sửa đổi hoàn cảnh chung quanh, nhưng ta có thật sự thấy được những gì đang cần sự sửa đổi chăng? Thấy đúng rồi thì ta mới có thể làm đúng được. Cái thấy trong sáng có một năng lượng chuyển hoá, mà đôi khi ta không cần phải thay đổi hoàn cảnh hay bất cứ một cái gì khác.
Bài thực tập về thư giản và buông xả, giúp ta có một cái thấy trong sáng với những gì đang có mặt.
II.         Đừng lỗi hẹn với thực tại. 
Những chia sẻ, cảm nghĩ về sự tĩnh lặng, giúp ta có mặt tiếp xúc với thực tại một cách chân thật.
Một tâm trong sáng sẽ mang lại cho ta sự tĩnh lặng, giúp ta thấy được thực tại này như nó là. Và trong tĩnh lặng ấy, ta có thể có mặt với những gì đang xảy ra một cách tự nhiên và không thành kiến. Chúng ta không cần phải tìm kiếm hạnh phúc ở một nơi nào khác xa xôi, vì ở nơi này đã có sẳn một hạt giống hạnh phúc chân thật sâu xa.
Bài thực tập về sự có mặt trọn vẹn, không tìm cầu, không cần giải quyết vấn đề.
III.         Chưa bao giờ mất đi. 
Những chia sẻ, mẫu chuyện về tình thương, năng lượng của mọi chuyển hoá và hạnh phúc.
Trải nghiệm được thực tại như nó là sẽ làm phát khởi trong ta một tình thương. Dầu cuộc đời này có nhiều những khổ đau, và đôi khi dường như rất bất công, nhưng có một điều chắc chắn là tình thương bao giờ cũng hiện hữu, chưa bao giờ mất đi. Mọi sự chuyển hóa, dù to tát đến đâu, cũng đều được bắt đầu bằng một tình thương. Tình thương và lòng biết ơn cũng chính là một hạnh phúc lớn nhất…
Bài thực tập về một thái độ rộng mở bao dung đối với những khó khăn trong thân và tâm của mình.
--- oOo ---
Ở cuối mỗi chương, tác giả có đóng góp những đề nghị và gợi ý, giúp người đọc có thể thực tập và trải nghiệm với thực tại với một thái độ trong sáng, tĩnh lặng và tình thương.
Xin được giới thiệu đến các anh chị quyển “Đừng lỗi hẹn với thực tại” của anh Nguyễn Duy Nhiên do nhà sách Phương Nam phát hành.


free hit counter

No comments: