Tuesday, April 19, 2022

Khi tôi cần bạn lắng nghe 

Biết lắng nghe là một phương pháp tu học có năng lượng chuyển hóa nhiệm mầu. Thật ra, khi ta ngồi lắng nghe một người bạn chia sẻ một khó khăn hay muộn phiền nào đó, ta cũng chỉ làm phương tiện để giúp người bạn ấy quay nhìn lại chính họ mà thôi.  Điều mà ta có thể đóng góp cho người bạn là sự thinh lặng và tấm lòng rộng mở, không phê phán của chính mình.
    Xin chia sẻ với bạn bài thơ dưới đây, When I ask you to listen, không biết tên tác giả. Tôi nghĩ, bài thơ không phải chỉ muốn nói với người đang lắng nghe, mà cũng muốn nhắn nhủ với người đang cần được lắng nghe. Vì thật ra, chúng ta không cần tìm một câu trả lời nào, chúng ta chỉ cần một sự tĩnh lặng để có thể lắng nghe nhau trọn vẹn hơn mà thôi.
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi,
thì bạn lại muốn buông lời khuyên nhủ,
nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi,
bạn lại tuôn lời giải thích
lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền.
Nhưng có biết không,
bạn đang giẵm đạp lên cảm xúc của tôi rồi.
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi,
thì bạn lại muốn làm điều gì đó
để giúp tôi giải quyết được vấn đề.
Nhưng có biết không,
vô tình bạn đã phụ tôi rồi.
Cũng lạ, phải không bạn?
Lắng nghe! Chỉ cần bạn lắng nghe thôi.
Không cần phải nói hay làm gì,
mà chỉ cần nghe thôi.
Tôi có thể đang nản lòng hay cảm thấy rất mỏng manh
Nhưng tôi không phải là bất lực.
Khi bạn làm một điều gì dùm tôi
mà tôi có thể tự làm được, và cần phải nên làm
thì chỉ khiến tôi thấy đau hơn,
và sợ hãi khi cảm thấy mình là vô dụng.
Nhưng, chỉ cần bạn chấp nhận một sự thật đơn sơ,
rằng tôi đang cảm nhận những gì mình cảm nhận
Cho dù chúng có vô lý đến đâu,
để rồi tôi có thể thôi cố gắng thuyết phục bạn
và quay trở lại với chính mình,
để thấy được những gì đang thật sự có mặt ở phía sau.
Hiểu rồi thì câu trả lời cũng sẽ rõ ràng thôi
đâu cần gì thêm nữa lời khuyên nào
Những muộn phiền vô lý đó,
sẽ trở thành hữu lý
khi ta thấy rõ rồi những gì ở phía sau
Và có lẽ vì vậy,
mà sự nguyện cầu đôi khi lại hữu hiệu
cho rất nhiều người.
Vì Trời Phật lặng thinh,
các ngài không cho lời khuyên
hay sửa đổi một điều gì.
Các ngài chỉ lắng nghe thôi,
vì biết rằng, chúng ta có thừa khả năng tự mình bước tới.
Vì vậy, xin bạn hãy lặng thinh
chỉ cần lắng nghe thôi.
Và nếu như bạn có gì cần muốn nói
xin cho tôi một vài phút
tôi hứa,
đến phiên bạn
sẽ lắng nghe với trọn một tấm lòng

 Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên


free hit counter

No comments: