Thursday, December 16, 2021

nhiệm mầu


Nhim mu.

Có những ngày tôi thấy mình

Bước chân được hai lần

vào cùng một dòng sông,

Dẫn con ngựa đến nước

và nó chịu uống,

Nhìn cây

và thấy được toàn thể một khu rừng

Không cần đến ngón tay

vẫn thấy rõ một vầng trăng.

Chung quanh tôi

Một con én

cũng đủ làm nên mùa xuân.

Nơi đây

Tuy không có bột

nhưng người ta vẫn gột được nên hồ.

Lấy mật ngọt ra từ nơi mướp đắng

Con đường dài vượt qua bằng bước ngắn

Những điều lạ và mới

vẫn có đây dưới ánh nắng mặt trời.

Có những ngày tôi chợt thấy,

Bụt nhà vẫn thiêng.

Tuy có mới nhưng không hề nới cũ

Cha mẹ sanh con và cũng trao cả tấm lòng

Ở nơi đây,

Thước có thể đo được lòng người

Thật thà là cha của khéo khôn

Đâu cần hoạn nạn mới thấy được tình thân

Bắt hình dong, ta chỉ cần nhìn vào mặt.

Có những ngày

Tôi không cần gánh cực mà đổ lên non,

nó tự trôi đi theo một ngày mưa lớn

Đường dài có ngấp ngàn bóng mát

Cơ hội nào đâu chỉ đến có một lần

Chiều ra đứng ngõ sau,

nhìn về quê cũ

thấy bao giờ mình cũng vẫn còn quay lại được.

Chung quanh đây

Cuộc sống

với những điều kỳ diệu

Những nhiệm mầu chỉ biểu hiện

khi dừng yên

Khi ta để lòng mình thinh lặng tiếng…

Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên

free hit counter

No comments: