Monday, April 26, 2021

Mạng internet của tâm thức

 Mạng internet của tâm thức.


Chúng ta cần nên nhận thấy rõ mối quan hệ giữa tự tánh (tánh) và hiện tượng (tướng).

    Những hiện tượng mà chúng ta nhận biết, qua sự phân biệt nhị nguyên, là những hiện tượng huyển ảo. Chúng không có thật. Dù vậy, ta lại đi nhận những ảo tưởng này làm cái thực.

    Những hiện tượng (tướng) và tâm thức  của ta là một, chúng y hệt như nhau. Nhưng các hiện tượng thì có thể biến đổi luôn.

    Ví dụ, khi ta nắm bàn tay lại, nó trở thành một quả đấm, và khi ta mở tay ra nó hiển lộ lòng bàn tay. Chúng chỉ là những tướng, hình dạng khác nhau của cùng một bàn tay. Chúng chỉ khác biệt nhau ở công dụng và chức năng mà thôi. Tuy nhiên, chúng ta có cảm tưởng rằng lòng bàn tay biến mất khi một nắm tay biểu hiện. Hoặc là khi lòng bàn tay có mặt thì nắm tay kia bị mất đi.

    Thật ra, tâm thức ta có thể khởi sinh ra vô số những chức năng và các hiện tượng. Khi bạn mở bàn tay ra cho thấy lòng bàn tay, hay nắm lại thành một quả đấm, bàn tay của bạn không hề tăng hay giảm một chút nào hết. Tâm thức của bạn cũng y hệt như thế.

    Có vô số những hiện tượng biểu hiện ra trong tâm thức — cũng giống như trên mạng internet. Khi bạn nhấp vào một trang web, hình ảnh của trang web đó sẽ xuất hiện. Cũng như khi bạn đứng giữa một bầu trời, không gian bao la, nếu bạn chú ý đến bầu trời, bầu trời sẽ biểu hiện, nếu bạn chú ý đến cánh đồng cỏ, đồng cỏ biểu hiện, và nếu bạn chú ý đến âm thanh, âm thanh sẽ biểu hiện.

    Nhưng thật ra, thì những hiện tượng này có thực sự hiện hữu hay chăng? Hay chỉ là tâm thức của ta bị động mà thôi.

— Guo Xing

Duy Nhiên dịch


free hit counter

No comments: