Saturday, May 18, 2019

Chiếc thuyền không

Chiếc thuyền không
Một người đi thuyền qua sông.  Một chiếc thuyền không người lái từ đâu trôi đến, đụng vào mạn thuyền của ông.  Cho dù ông có là người nóng tính đến đâu, ông cũng sẽ không giận.  
Nhưng nếu ông thấy bên kia thuyền có người, ông sẽ hét lên, bảo người kia bẻ lái.  Nếu không nghe, ông lại tiếp tục la hét, chưởi mắng, nóng giận.  Tất cả chỉ khác nhau ở chỗ thuyền bên kia có người.  Nếu chiếc thuyền là một chiếc thuyền không, thì chắc chắn sẽ không có sự nóng giận, la mắng. 
Nếu biết đem cái lòng trống không mà đối xử với đời, thì ai mà ngăn trở mình, ai mà lại muốn làm hại mình.
Trang Tử
free hit counter

No comments: