Thursday, May 5, 2022

Đừng làm gì hết, hãy ngồi yên

Đng làm gì hết, hãy ngồi yên

Nhiều năm trước, tôi có dịch một quyển sách viết về thiền tập của bà Sylvia Boorstein. Quyển sách có một tựa đề rất thú vị là “Don’t just do something, sit there”, đừng chỉ làm một cái gì đó, hãy ngồi yên. Cái tựa đề đó nghe hơi lạ, và nó cũng làm đề tài cho một số người mang ra trêu đùa. Như tranh biếm họa dưới đây.

  Bà Sylvia cũng có xem tranh vui ấy và nói rằng, “Tôi thích nó lắm. Điều tức cười là ông cụ trong câu truyện ấy đang LÀM một cái gì đó. Ông ta tức giận! Ông ta nổi sân! Ông đang đè nén nó lại bên trong, thay vì là bộc lộ nó ra, và điều rõ ràng là nó không hề tốt cho ông chút nào hết. Tôi nghĩ câu tôi nói có lẽ cần thêm phụ đề, cho độc giả hiểu rõ điều tôi muốn nhấn mạnh hơn là: Don’t JUST do something. Đừng CHỈ làm một cái gì đó (phản ứng theo thói quen), mà hãy nhìn rõ lại phản ứng của mình! ”
    Trong những buổi ra mắt sách có người đặt câu hỏi với bà rằng, “Tôi thì bao giờ cũng nói với thính giả của tôi rằng, nếu như chúng ta muốn có một sự đổi thay nào đó cho chính mình, hay cho xả hội, thì mình phải tích cực làm một cái gì đó. Còn bà thì lại nói rằng “don’t just do something, sit there”, đừng chỉ làm một cái gì đó, hãy ngồi yên. Bà nói vậy nghĩa là sao?”
    Bà Sylvia đáp, “Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Đúng vậy, mỗi chúng ta đều có bổn phận phải sửa đổi và hành động, khi ta thấy có việc gì đó cần phải làm. Tôi chỉ muốn nói là ta cũng cần có một sự yên tĩnh, với thời gian, để thấy rõ được những gì mình thật sự cần phải làm. Việc đó có một giá trị rất lớn.”
    Tôi nghĩ, thật ra vấn đề không phải là ta làm, hay không nên làm gì hết. Mà là ta có thấy và làm với một ý thức rõ ràng không, hay đó chỉ là những phản ứng theo sự sai xử của tập khí và thói quen xưa cũ của mình mà thôi.
— Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên


free hit counter

No comments: