Wednesday, June 3, 2015

It's a wonderful worldIt's a Wonderful World from Phap Than on Vimeo.


I see trees of green, red roses, too,
I see them bloom, for me and you
And I think to myself, What a wonderful world.

I see skies of blue, and clouds of white,
The bright blessed day, the dark sacred night
And I think to myself, What a wonderful world.

The colors of the rainbow, so pretty in the sky,
Are also on the faces of people going by.
I see friends shaking hands, sayin', "How do you do?"
They're really sayin', "I love you."

I hear babies cryin'. I watch them grow.
They'll learn much more than I'll ever know
And I think to myself, What a wonderful world
Yes, I think to myself, What a wonderful worldfree hit counter

1 comment:

nguyenlambotat@gmail.com said...

Hình ảnh đẹp như tranh. Lời và giai điệu bài hát đẹp như thơ. Vâng, Thế giới này quá tuyệt diệu. Với yêu thương. Cám ơn anh Nguyễn Duy Nhiên. Trang nhà của anh bao giờ cũng làm người đọc, người xem như tôi thấy an lạc thảnh thơi yên bình. Và yêu cuộc sống hơn nữa.
Tất cả làm tôi nhớ đến bài thơ "Viên Ngọc Trong Kinh Pháp Ho
a " của thầy Thích Nhất Hạnh, "Châu báu chất đầy thế giới. Tôi đem tặng bạn sáng nay. Mỗi phút một viên ngọc quý. Tóm thâu đất nước trời mây...."