Thursday, May 13, 2021

Phải là thật

 Phải là thật


Có được sự an tĩnh là một trong những lợi ích cụ thể của thiền tập. Nhưng mục đích sâu xa hơn không phải là để ta được trở nên an tĩnh hơn, mà là trên hết tất cả, ta phải là thật.

    Nói một cách khác, thiền tập đặt nền tảng trên sự thật về những gì đang xảy ra với ta.

   Nếu bạn đang căng thẳng, thì thiền tập là để bạn có một ý thức rõ ràng về sự căng thẳng ấy. Đừng cố gắng loại trừ nó, cũng đừng cố gắng hành xử khác đi. Trong giây phút đó, sự căng thẳng ấy chính là ta, ta là người đang bị căng thẳng. Bị căng thẳng là một sự thật sâu sắc.

    Và khi bạn ôm trọn được thực tại ấy, bạn sẽ thực sự trở nên bớt căng thẳng hơn, và tỉnh giác hơn. Bạn sẽ cắm rễ được ở những gì là đang có thật, hy vọng rằng bạn cũng sẽ được an tĩnh hơn.

    Nhưng cho dù bạn có an tĩnh hơn không, thì sự thiền tập của bạn cũng vẫn đang có hiệu quả. Trong những hoàn cảnh khẩn trương của cuộc sống, bạn không có thời gian để ngồi thiền hay trở nên tĩnh lặng. Bạn chỉ cần hoàn toàn có mặt với những gì đang xảy ra một cách trọn vẹn mà thôi.

— Lewis Richmond

Duy Nhiên

free hit counter

No comments: