Monday, December 21, 2020

Ngồi giữa trời thu, ta nhớ thu.Ngồi giữa trời thu, ta nhớ thu.

Bài chia sẻ trong khoá tu mùa Thu, 2011.

free hit counter

No comments: