Monday, January 21, 2019

Thế hệ cuối cùng...

Nếu như bạn sinh ra trong thập niên 50, 60, 70 hay 80… Chúng ta là thế hệ cuối cùng còn ra ngoài đường chạy chơi với nhau. Chúng ta là thế hệ đầu tiên chơi video games. Là thế hệ cuối cùng thu âm thẳng những bài nhạc phát từ radio vào ngay máy cassette.
Chúng ta đi bộ một mình hơn một cây số mà không lo sợ có vấn đề gì… Chúng ta học cách đặt chương trình cho đầu máy video VCR trước hơn ai hết. Chúng ta chơi game từ máy Atari rồi sang đến Nintendo… Chúng ta là thế hệ của những phim hoạt hình như là Tom và Jerry…
Chúng ta đi trên xe mà không có dây an toàn hay là túi khí airbag. Sống không có điện thoại di động. Chúng ta không có màn hình phẳng, âm thanh vòm đa chiều, không có iPad, Facebook, Twitter, máy điện tính hay là internet
Nhưng dù vậy chúng ta vẫn đã có một thời gian rất tuyệt vời.

free hit counter

No comments: