My Favorite Videos

Tôi không tìm an lạc from Phap Than on Vimeo.KhoaHoc at TTTD from Phap Than on Vimeo.
Nguyên Vẹn Cuộc Đời from Phap Than on Vimeo.
mắt mở vẫn say nồng from Phap Than on Vimeo.
nuôi dưỡng một bình yên from Phap Than on Vimeo.
Hoa Thông Rụng Ngát Vườn from Phap Than on Vimeo.
Ấm Một Bình Minh from Phap Than on Vimeo.
It's a Wonderful World, still... from Phap Than on Vimeo.

Ngưng Lặng Soi Lại Mình from Phap Than on Vimeo.


free hit counter

1 comment:

Unknown said...

Nguyễn Duy Nhiên sống và làm việc trong một xã hội lấy đồng tiền là chuẩn mực,bản thân vẫn phải bận tâm vì cơm, áo, gạo, tiền cho gia đình, nhưng vẫn một lòng hướng Phật, tu tập thiền định, hướng dẫn tận tâm cho người muốn theo tu học, viết & xuất bản sách về tu học... Thật là một người ngày nay hiếm có.
SANGTV