Saturday, September 8, 2012

o Một niềm tin hạnh phúcmột niềm tin hạnh phúc

Và chúng ta thường hiểu rằng, đức Phật dạy ta đừng bao giờ nên tin vào một điều gì hết, chỉ những gì tự chính bản thân mình đã chứng nghiệm rồi thì ta mới có thể tin. 

Thật ra đó cũng chính là lời Phật dạy, nhưng có phải trong kinh Kalama đức Phật chỉ chia sẻ với chúng ta chỉ có bấy nhiêu đó thôi chăng?

Xem Tiếp >  http://phapbao.org/mot-niem-tin-hanh-phuc/

No comments: