Friday, 6 September 2013

Chỗ Dựa

Chỗ Dựa
Ngày bé, lần đầu tiên khi mới tập đạp xe là lúc mình 6 tuổi đang học lớp một.  Khi ấy ba mình giữ cái yên xe cho mình đạp.  Mình thì bé xíu, xe đạp thì to, nên mình cứ loi choi như con gà con.  Ba chạy sau xe, tay giữ chặt yên, còn mình thì hớn hở nhằm phía trước mà tiến.  Được một lúc ngoảnh lại không thấy ba đâu nữa (thì ra ông đã bỏ tay ra từ lúc nào).  Sợ quá, mình loạng chọang suýt ngã.  Nhìn mình hoảng hốt, ba bảo: “Đấy con thấy không, con tự đi được rồi, đâu cần ba phải giữ.  Ba giữ cũng chỉ giúp con yên tâm thôi, tất cả là do con đấy chứ”.